บริษัท ปัญญาฉัตร เบสท์ พริ้นท์ จำกัด | PANYACHAT BESTPRINT CO.,LTD

BOX & CARTON FACTORY

PANYACHAT BEST PRINT CO.,LTD

ปี พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน จดทะเบียน ขยายกิจการ ภายใต้ชื่อ บริษัท ปัญญัตร เบสท์ พริ้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2564 เพื่อวางแผนการให้บริการด้านธุรกิจกล่องกระดาษ และ ภาชนะ ลัง เพื่อการบรรจุ สำหรับงานทุกอุตสาหกรรม ทั้งนี้้ ได้มีการนำเอาระบบและเทคโนโลยีชั้นนำเข้ามาเพื่อ รองรับการเติบโตไปข้างหน้า

COMPREHENSIVE PRODUCTION HOUSE SERVIES SOLUTIONS | " ให้การบริการแบบครบวงจรการผลิต "

...
SUPPORT & SERVICES

บริการดีๆ จากทีมฝ่ายขาย ฝ่ายขายเราพร้อมบริการตลอดเวลา ดูแลลูกค้าพร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลือ เกี่ยวกับงานพิมพ์

...
DEISGN PROFESSIONAL

ทีมงานฝ่าย ARTWORK ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับไฟล์งานพิมพ์และเทคนิคต่างๆ

...
PRODUCTION PROFESSIONAL

เรามีทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 14 ปี ใส่ใจทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตงานด้วย เครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยและมีทีมงานคอยติดตามประสานงานสม่ำเสมอ